Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

w-dzien-usmiechnieta-w-nocy-sie-ciela
3978 4b98
Zostałam zraniona...
Najwyraźniej tak miało być...
Nikt nie chce żebym była szczęśliwa :'(

April 19 2015

w-dzien-usmiechnieta-w-nocy-sie-ciela
wciąż myślę o Tobie gdy nocą śpię przy ścianie to tylko parę chwil, a może życie całe jak dwa samotne drzewa w tym samym ogrodzie daleko nam do siebie, nie mamy dokąd odejść
— kś
Reposted fromaviee aviee

April 18 2015

w-dzien-usmiechnieta-w-nocy-sie-ciela
6980 d84a
Cóż boli, ale to moja ucieczka przed bezsensem życia :'(
w-dzien-usmiechnieta-w-nocy-sie-ciela
Są w życiu osoby które moga wszystko . Które są dla nas wszystkim tak nam cholernie na nich zależy... Ale nagle wszystko się pieprzy i zdajemy sobie że to wszystko było niepotrzebnie że to tylko pieprzona nadzieja...

                  " Powiedz mi szczerze, po chuj to wszystko ?! "
w-dzien-usmiechnieta-w-nocy-sie-ciela
2983 854f
Cześć!
Jestem nową blogerką ;)
Ten blog przeznaczam różnym zdjęcią cytatom postom
Po prostu będzie on o życiu codziennym o problemach itp.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl